Historie

 

 

 

 

Píše se rok 1883 a v Bělovsi, tehdy v samostatné obci u Náchoda, se po vzoru jiných obcí zakládá hasičský sbor. Běloves, který je dnes příměstskou částí Náchoda, loni oslavil výročí 130 let existence svého hasičského sboru a na Náchodsku je jedním z nejstarších.

Prvním předsedou byl Čeněk Hejzlar a velitelem František Loquens. V roce 1884 z darovaného stavebního dříví od rolníků byla dostavěna konstrukce hasičské cvičírny. V Řezníčkově hospodě se dne 5. ledna 1890 konal 1. hasičský ples. Dne 6. listopadu 1892 starosta obce předal hasičům stavbu nové zbrojnice.

Sbor se roku 1934 aktivně účastnil i hašení požáru náchodského zámku. Od roku 1939 ve své režii hasiči pořádali tzv. Jakubské poutě ve velkých lázních. Poté, co v roce 1953 byla ustavena Místní jednota požární ochrany, se činnost hasičů přesunula do oblasti preventivní ochrany. Členové byli nazýváni požárníky a pojem „hasič“ se stalo hanlivým označením. V roce 1968 proběhlo slavnostní otevření nové zbrojnice a ta po menších úpravách slouží běloveským hasičům až do dnes.

 

 

(Oslavy 125.let od založení sboru)

 

(Oslavy 130.let od založení sboru)

 

(Fotografie naší zbrojnice podzim 2014, FOTO Patrik Kligl)

(Naše zbrojnice po dokončení výměny druhých vrat z 28.3.2015, FOTO Patrik Kligl)

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/