JSDH

 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDHO) na základě ustanovení § 68, odst.1 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, zřídilo Město Náchod.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje.

V plošném pokrytí jednotkami požární ochrany byla jednotka zařazena podle operační hodnoty do kategorie JPO III, to znamená, že musí zajistit výjezd jednotky z místa své dislokace od vyhlášení poplachu do 10 minut (Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. Tato doba je maximálně 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání.

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/