ZPRÁVA STAROSTY ZA ROK 2008

13.01.2009 00:46

 

 

 1. Stav členské základny k 12.12.2008

Muži: 23

Ženy: 23

Mládež: 30

-          v letošním roce se nám členská základna rozrostla o tři aktivní mladé dámy a několik mladých hasičů, ale bohužel jsme ztratili dva zkušené dlouholeté a aktivní členy – Jirku Beka a Láďu Meisnera

 

 1. Plnění usnesení 125. výroční valné hromady

-          hlavní úkoly schválené usnesením minulé valné hromady byly splněny

-          ráda bych poděkovala všem členům, ale i nečlenům, kteří se aktivně účastnili příprav i zajišťění oslav 125. výročí založení sboru

-          poděkování patří i rodinám aktivních členů, které svoji tolerancí a trpělivostí umožňují hladký chod sboru

-          opět chci apelovat na všechny členy, aby se snažili zaplatit členské příspěvky na výroční valné hromadě a pokud se jí nemohou zúčastnit, měli by příspěvky zaplatit osobně naší pokladní, Janě Formanové, vždy do konce kalendářního roku roku.

-          okrskových schůzí se účastnil Pavel Punar, případně jím určený zástupce, a tak k absencím dochází pouze výjimečně

-          shromáždění starostů v dubnu i v listopadu jsem se v letošním roce zúčastnila osobně

 

 1. Schůzová činnost sboru

-          za období od 1.1.2008 do 12.12.2008 se konalo 11 schůzí výboru, kterých se pravidelně účastnilo v průměru 8 z 11-ti členů výboru, vč. KRR. V letošním roce se účast na schůzích výboru opět zlepšila díky kooptaci Petra Hejzlara do výboru SDH

-          velmi si také cením toho, že pokud se některý z členů nemůže schůze výboru zúčastnit, předem se omluví

-          byla svolána jedna členské schůze ( 15.8.2008 ) a zúčastnili se jí především ti členové, kteří se aktivně podíleli na přípravách oslav 125. výročí (12 členů)

 

 1. Údržba hasičské zbrojnice

-          členové výjezdové jednotky i letos prováděli pravidelnou údržbu výstroje a výzbroje

-          letos muži dokončili stavbu nové kůlny za zbrojnicí, která se jim opravdu povedla, včetně konečné úpravy okolí

-          před oslavami provedlo družstvo žen generální úklid zbrojnice a jejího okolí

-          z městského rozpočtu se nám letos opět dostalo podpory v podobě nových vchodových dveří do klubovny, opravy garážových vrat a vymalování garáže

-          také na příští rok byly zaslány požadavky na několik větších akcí, jako např. nová podlahová krytina a osvětlení v klubovně

 

 1. Archivace, dokumentace, kroniky

-          kroniku sboru pravidelně doplňuje jednatelka, Dana Effenberková a její obsah tvoří zejména zápisy ze schůzí výboru, dokumenty z výročních valných hromad a dokumentace významných událostí ve sboru, vč. fotografií a novinových článků

-          kronika byla vystavena při oslavách 125. výročí založení sboru a kronikářce patří poděkování celého sboru za profesionálně odvedenou práci

 

 1. Internetové stránky

-          Jarda Čmelík pravidelně doplňuje internetové stránky Mladých hasičů na adrese:     

https://mhbeloves.mysteria.cz/

-          bohužel stále ještě nejsou vytvořeny stránky sboru na adrese: https://sdhbeloves.mysteria.cz/, ale pevně věřím, že se to nakonec podaří, ale zatím nikdo neví, kdy

-          své příspěvky, dokumenty nebo fotky, které by se daly na stránky vyvěsit, posílejte, prosím na e-mailovou adresu cimbi@seznam.cz nebo cmelik@tiscali.cz

 

 1. Finance

-          na občerstvení při CTIF se nám podařilo vydělat celkem cca 3.000,- Kč a na občerstvení při okresním kole PLAMENu 3.500,- Kč pěknou částkou přispěli na svoji činnost i MH sběrem železného šrotu v Bělovsi, který pořádají pravidelně a za to jim náleží naše poděkování

-          s podrobnějším stavem financí Vás seznámí naše pokladní

 

 1. Hasičská vzájemná pojišťovna

-          i v letošním roce nám z následných provizí za povinná ručení uzavřená v minulých letech přibylo do pokladny XXX,- Kč

-          v případě, že by si některý z členů chtěl cokoli pojistit, doporučuji využít právě HVP, protože tím přispívá do rozpočtu sboru

 

 1. Sponzorská činnost

-          také v tomto roce nám sponzorské dary umožnily bezproblémové fungování sboru a kolektivu MH

-          poděkování patří všem firmám, které nám poskytly ceny a občerstvení na každoroční soutěž CTIF

-          zvláštní poděkování nás všech si zaslouží pan Zdeněk Phillip, od něhož jsme před oslavami dostali částku 10.000,- Kč, kterou jsme mohli věnovat na propagační předměty a bohatý program

-          dále bych také chtěla poděkovat Miloši Mackovi za jeho pravidelnou podporu našeho sboru

 

 1.  Společenské akce

-          letošní oslavy 125. výročí založení sboru, které proběhly 30.8.2008, se podle mého názoru opravdu vydařily

-          nejen, že nám přálo počasí, ale vyplatila se i poctivá a pro některé z nás i náročná příprava

-          všem členům, ale i nečlenům a jejich blízkým bych chtěla poděkovat za čas, který přípravám věnovali

-          prezentaci z oslav budete moci shlédnout po skončení valné hromady přímo zde

 

 1. Soutěž MH podle pravidel CTIF

-          letos jsme uspořádali 12. dubna 6. ročník soutěže pro kolektivy MH podle pravidel CTIF, který jsme od letošního roku nazvali „Memoriálem Jirky Beka“, abychom tak uctili památku našeho dlouholetého člena, který téměř celý život věnoval MH

-          účast kolektivů byla opět velká, přestože počasí se letos moc nevydařilo

-          touto cestou bych chtěla poděkovat jak členkám, které se staraly o občerstvení tak členům, kteří měli na starosti technické zázemí, ale zejména hlavním pořadatelům Dáše, Jardovi, Kubovi a jejich týmu.

                                                                                                          Šárka Cimbálníková

 

V Lomnici nad Popelkou dne 11.12..2008

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/