ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH BĚLOVES ZA ROK 2008

05.01.2009 15:37

Činnost jednotky se nesla především ve znamení příprav na oslavy  založení našeho sboru   

,takže jsme se scházeli nejen v pondělí, podle potřeby i několikrát týdně,zvláště poslední týden před oslavami a několik dní po nich,byl časově hodně náročný.Podařilo se nám dodělat boudu za zbrojnicí a venkovní dlažbu kolem ní..Při výcviku jsme se soustředili na seznámení s naší novou technikou a její údržbu. Mnoho času jsme strávili při přípravě dětské soutěže a tréninku na okrskovou soutěž.Bohužel nás v letošním roce postihli dvě smutné události navždy nás opustili  bývalí velitelé naší jednotky Jirka Bek a Ladislav Meisner .

REPRESE A PREVENCE

Jednotka zasahovala u 9   událostí,ve všech případech se jednalo o požáry z těchto požárů byl jeden v Bělovsi-tráva za hotelem Bonato27.6,28.2 M.Poříčí-Kuba kůlna,8.6 ul.Ruská byt,22.6 Vyhlídka les,14.8 Kramolna les,14.9 Vyhlídka les,16.9Na drážkách dům,26.9 Tepna,1xplaný poplach3.7 Kladská,2x záloha na základně.Jeden náš člen zajištuje asistenční hlídky při kulturních akcích.Opět jsme zajištovali pož.bezpečnost na nách.zámku při květnovém ohňostroji.

ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI

Držitelé odb.způsobilosti velitel a strojník se zúčastnili cyklických školení.   Řidiči a držitelé oprávnění pro práci s mot.pilou absolvovali pravidelné přeškolení.Nositelé DT byli 2x na praktickém výcviku no polygonu na HZS V.Poříčí.Dva naši členové absolvovali výcvik pro práci ve výškách a lezecký kurz.

SOUTĚŽE

Letošním roce jsme se zúčastnili okrskové soutěže dle cvič.řádu a v PS.Soutěž v PS byla spojena se soutěží o pohár starosty SDH Lipí.Okrskovou soutěž dle cvič.řádu jsme díky kvalitnímu tréninku a obětavému výkonu po třetí v řadě vyhráli,ale soutěž v PS jsme patrně obtěžkáni zlatým hattrickem nezvládli a skončili hluboko v poli poražených,ale ne poslední

CVIČENÍ

Jednotka se zúčastnila všech předepsaných akcí.Námětové cvičení se konalo na Č.Čermné 26.9 ,téma dálková doprava a kyvadlová doprava vody.Ve spolupráci s místní školou jsme uspořádali cvičnou evakuaci školy spojenou s prohlídkou naší zbrojnice a techniky po které následovala ukázka z činnosti MH

VÝCVIK MH

Aktivně se podílíme na výcviku MH.Při dubnové soutěži CTIF,která se koná u nás v Bělovsi na dopravním hřišti působíme jako tech.četa a pomáhali jsme i s organizací okr. kola hry plamen  na Plhově.Zajištujeme cvičení s vodou a dopravu našeho družstva na soutěže

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

Stejně jako v minulích letech jsme uspořádali pálení čarodějnic s opékáním a silvestrovský turnaj ve stolním tenise.Opět jsme se scházeli v klubovně zbrojnice ke sledování sport.přenosů.Společně jsme slavili různé významné události v životě našich členů.Dva z nás při pravidelném pracovním pobytu v Jižním Tyrolsku navázali přátelské kontakty s místními hasiči díky, kterým  jsme navštívili nejmodernější hasičskou školu pro dobrovolné hasiče v Itálii.

Činnost jednotky byla letos díky oslavám bohatší než loni,ale stále nás trápí malé zapojení členů,protože celou výše popsanou činnost obstarávají stále stejní lidé

Na závěr,bych rád poděkoval nejaktivnějším členům za odvedenou práci,které bylo letos opravdu hodně,ale hlavně jejich rodinám za toleranci.Dále patří naše poděkování br.Tomáši Kavanovi a SDH Náchod za všestrannou pomoc při výcviku a údržbě naší moderní techniky.

 

V příštím roce se těším na další spolupráci.

                                                                                                 Velitel JSDH Běloves 

                             V Bělovsi 13.12.2008

Pavel Punar

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/