ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 9.1.2009

22.02.2009 23:26

Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Formanová, Hejzlar, Macek, Punar, Šroll

Omluveni: Effenberková (zaměstnání), Kadlečková (školení)

Hosté: ing. Jiří Polák

Kontrola úkolů:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

-    bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

-    poté bude provedena řádná inventura

Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

  1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

-    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie              

Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

      3.   Zaplatit členské příspěvky na OSH = trvá

-    100,- Kč za každého člena, tj. 4.600,- Kč za dospělé členy

Termín: 15.1.2009 – Formanová

      4.   Odevzdat hlášení o činnosti za rok 2008 = trvá

-     vypracovat jej na schůzi výboru 9.1.2009

Termín: 15.1.2009 – Formanová

      5.    Zaplatit členské příspěvky za MH a odevzdat registraci = trvá

Termín: 15.1.2009 – Kadlečková

6.    Předat zprávy o činnosti za rok 2008 = splněno

            -     kronikáři, Antonínu Samkovi k archivaci

Termín: 9.1.2009

 

Program:

  1. Členské příspěvky

                  -    odhlásit Miloše Beka a zemřelé členy (viz Hlášení o činnosti)

                  -    přihlásit nového člena, ing. Jiřího Poláka

                  -    celkem 46 členů pro rok 2009, tj. 4.600,- Kč na příspěvky

                  -    Pavel Šroll namá zaplacené příspěvky od roku 2007 - zjistit jeho další úmysly

                        - bydlí nyní v Dlouhé ulici na Babí

      2.   Výjezdy

-         žádné

      3.    Hlášení o činnosti za rok 2008

                  -   vypracováno s pečlivostí členy výboru

                  -    nutno doplnit počty Mladých hasičů

      4.    Nové internetové stránky SDH Běloves

-         na adrese: https://www.sdhbeloves.webnode.cz/

-         správcem stránek se stal Jakub Šimek

-         nutné postupně doplňovat hlavně o zprávy z VVH a zápisy z výboru

      5.    Informace tiskového mluvčího

                  -    na náchodské kabelové TV byl vysílán záznam z návštěvy SDH Běloves, resp.

                        MH na náchodské radnici

-         15.1.09 proběhne schůzka s ing. Rohulánem ohledně možností finančních příspěvků pro SDH Běloves

-         z Kulturní a sportovní nadace

-         Ochrana a podpora životního prostředí

-         Prevence kriminality

                  -     možnosti získání dotací z krajského úřadu - nutno podrobně prostudovat

                        všechny materiály

                        -     s vyplněním by mohla pomoci Dáša (má již nějaké zkušenosti s Granty)

                  -     návrh udělit Jirkovi Bekovi ocenění za zásluhy in memoriam, které uděluje

                        Kulturní nadace na plese Města (21.2.2009) - o udělení se rozhoduje

                        -      v případě schválení nutno dodat na Město texty a fotografie

                        -      předával by asi Milan Klígl někomu z rodiny

                 -      v únorovém vydání Náchodského zpravodaje - článek Jirky Poláka

      6.    VVH okrsku

                  -     termín konání: 25.2.2009 Pavlišov

-         zúčastní se opět Pavel Punar a Jiří David

       7.   Oslavy 55 let práce s mládeží

-         termín konání: 29.8.2009

-         v menším rozsahu než 125. výročí založení

-         vhodné bude využít spolupráce dětí s rodiči - společné soutěže

       8.   Turnaj ve stolním tenise

                  -     konal se 29.12.2008

                  -     Pavel Punar je jediným hráček, který během posledních 7 let porazil

                        pravidelného vítěze turnaje, Milana Magnuska

Nové úkoly:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

-    bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

-           poté bude provedena řádná inventura

Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

  1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

-    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie              

Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

      3.   Zaplatit členské příspěvky na OSH

-    100,- Kč za každého člena, tj. 4.600,- Kč za dospělé členy

Termín: 15.1.2009 – Formanová

      4.   Odevzdat hlášení o činnosti za rok 2008

-     vypracovat jej na schůzi výboru 9.1.2009

Termín: 15.1.2009 – Formanová

      5.    Zaplatit členské příspěvky za MH a odevzdat registraci

Termín: 15.1.2009 – Kadlečková

6.    Zajistit sepsání žádosti o finanční příspěvek na Město

           -     na základě výsledků schůzky 15.1. zpracovat naše potřeby

           Termín: 9.2.2009 - Polák, Čmelík, Kadlečková

7.    Ceny na memoriál Jirky Beka

           -    průběžně shánět drobnosti od sponzorů

           Termín: 24.4.2009 - členové výboru

 

Zapsala: Šárka Cimbálníková

Dne: 9.1.2009

 

Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

 

*) nehodící se škrtněte

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/