ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 6.2.2009

06.08.2009 13:19

 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES

 

konané dne 6.2.2009

 

Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Formanová, Hejzlar, Kadlečková, Květoň, Macek, Punar, Šroll

Omluveni: Effenberková (zaměstnání)

Hosté: ing. Jiří Polák

Kontrola úkolů:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

  - bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

   • poté bude provedena řádná inventura
   • J.Čmelík obdržel klíč

  Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

  1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

  - doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

  Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

  3. Zaplatit členské příspěvky na OSH = splněno 12.1.2009

  - bylo zaplaceno 100,- Kč za každého člena, tj. 4.600,- Kč za dospělé členy

  4. Odevzdat hlášení o činnosti za rok 2008 = splněno

  - hlášení o činnosti za rok 2009 bylo odesláno poštou 12.1.2009

  5. Zaplatit členské příspěvky za MH a odevzdat registraci = splněno 26.1.2009

  - zaregistrováno celkem 36 MH z toho 1 člen přípravky (do 6-ti let)

  6. Zajistit sepsání žádosti o finanční příspěvek na Město = splněno

  - byly sepsány dvě žádosti o dotaci

  - 9.2.2009 byly osobně předány na podatelně Janou Formanovou

  7. Ceny na memoriál Jirky Beka = trvá

  - průběžně shánět drobnosti od sponzorů

  Termín: 24.4.2009 - členové výboru

  Program:

   1. Žádost o nadační příspěvek Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda

   a) Projekt “Memoriál Jirky Beka”

    • celkové náklady na akci ve výši 55.000,- Kč
    • požadavek na příspěvek z nadace 27.500,- Kč

   b) Projekt “55 let práce s mládeží”

    • celkové náklady na akci ve výši 38.000,- Kč
    • požadavek na příspěvek z nadace 19.000,- Kč
    • je předpoklad, že nám bude příspěvek poskytnut maximálně ve výši 30% z požadované výše

   2. Spolupráce s Polskem

   - abychom mohli žádat o grant, musí se jednat o spolupráci dlouhodobou

   - bylo by vhodné soustředit se na dorost – pravděpodobnost zapojení se i dalších SDH

   - pokusit se uspořádat víkendový pobyt spojený s plněním odborností společně s polskými hasiči

   např. na základně ve Vižňově (patří “Déčku”)

   - víkendová akce by mohla být zároveň zaměřena na výchovu nových vedoucích mládeže a dorostu

   - nutnost zajistit důkladné proúčtování akcí – prověřit možnosti najmout si profesionálního účetního

   (zaplatit z dotace)

   3. Výjezdy

   - žádné

   Nové úkoly:

    

    

   1. Materiál na soutěže ORM = trvá

    • bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září
    • poté bude provedena řádná inventura
    • J.Čmelík obdržel klíč

   Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

   2. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

   - doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

   Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

   3. Ceny na memoriál Jirky Beka = trvá

   - průběžně shánět drobnosti od sponzorů

   Termín: 24.4.2009 - členové výboru

   1. Připravit článek (pozvánku) do Náchodského zpravodaje
   2. - článek se bude týkat chystaného “Memoriálu Jirky Beka”

    - uzávěrka dubnového vydání je 15.3.2009

    Termín: 13.3.2009 – Polák, Cimbálníková, Kadlečková, Čmelík

   3. Rozdělení úkolů pro přípravy “Memoriálu Jirky Beka”

   - nákup potravin

   - příprava ceníků

   - rozdělení zodpovědností za prodej jednotlivých druhů občerstvení

   Termín: 9.4.2009 – Cimbálníková, Formanová

   1. Zajištění technické čety na “Memoriál Jirky Beka”
   2. - příprava trati

    Termín: 9.4.2009 – Punar

   3. Zajištění pravidelných sponzorských darů

   - chléb a pečivo z PéCé

   - stavebnice VISTA

   - nutno zajistit podepsání sponzorské smlouvy

   Termín: 20.3.2009 - Cimbálníková

    

   Zapsala: Šárka Cimbálníková

   Dne: 6.2.2009

    

    

   Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

   *) nehodící se škrtněte

    

   Zpět

   Vyhledávání

   © 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/