ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 31.7.2009

01.08.2009 07:54

 

ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE a SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES

 

konané dne 31.7.2009

 

Přítomni: Cimbálníková, David, Hejzlar, Květoň, Punar, Šimek, Šimková, Vlášek

Omluveni: Kadlečková (rodinné důvody), Klíglovi, Čmelíkovi, ing. Polák (dovolená)

Hosté: Gregorovičová

 

 

1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

 

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

 

- nutné prodloužit termín

 

Termín: 30.10.2009 – Cimbálníková

2. Pozvánky a plakáty na oslavy = splněno

- bylo vytisknuto 20 plakátů A3 a 1600 pozvánek A6

- 10 ks dodat k výlepu do Vesmíru ostatní do obecních vývěsek, do Korunky a Bavorky

- pozvánky roznese Dana Gregorovičová, paní Kadlečková a ing. Polák

 

3. Objednat Pivovar Náchod = splněno

 

- zapůjčí chlazení na pivo a limonádu, 3 sady lavic a stolů

- možnost zálohového točení

 

 1. Zaregistrovat nového člena na OSH = splněno

  - Viktor Moldavčuk

  - zaregistrován

 2. Svolat členskou schůzi SDH Běloves = splněno

 

- svolána na pátek, 31.7.2009

Program:

 

 1. Oprava splachovadla na WC
  • schváleno p. Šourkem
  • objednat v Intopu a fakturovat městu

2. Program oslav

  • komentář k ukázkám činnosti MH - Milan Klígl s patra
  • komentovat bude Jakub Šimek - domluví se spolu
  • nutno zajistit zapůjčení ozvučení z OSH

 

3. Úklid zbrojnice a okolí

 

  • úklid proběhne ve čtvrtek, 27.8.2009 od 16:00 hodin
  • zúčastní se družstvo žen a případně i MH
  • úklidové prostředky zajištěny
  • s sebou vzít pouze kbelíky
 1. Zajištění občerstvení
  • rozdělení zodpovědných osob k jednotlivým druhům občerstvení
  • kýta: Hejzlarovi, Zelený
  • udírna: Vláďa Šimek +
  • hranolky a lívance: Dana Gregorovičová + Veronika Punarová
  • káva a cukrovinky: Helena Šimková + Šárka Čmelíková
  • pivo: Pavel Punar + Jiří David
 1. Vybavení stánků a výzdoba

 

- zajistit zapůjčení velkého friťáku

- vyrobit řetězy z krepového papíru

 

  • zakoupit nafukovací balónky
  • vypůjčit od Švorcových velký altán
 1. VW Transporter

  - získali jsme dodávkový automobil z výprodeje policie (4x4 benzín)

  - 7 míst - převoz MH na soutěže

  - zatím je v servisu

 2. Humanitární pomoc
  • díky letákovým akcím uspořádaným našimi členy se podařilo sehnat velké množství balených vod,

 

trvanlivých potravin, oblečení a úklidových prostředků pro obce postižené povodněmi na Novojíčínsku

 

 1. Nátěr vrat

  - zajistit uhrazení faktury za případný nátěr vrat garáže městem

  - pokud možno ještě před oslavami

 2. Výjezdy
  • 16.7.2009 - požár rodinného domu v Dolní Radechové - účast 6 osob
  • 23.7.2009 - větrnná smršť Na Horním Konci 35 - účast 6 osob

 

10. Příští schůze výboru se bude konat ve středu, 26.8.2009 v 19:30 hodin ve zbrojnici

Nové úkoly:

 

 

 

1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

 

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

 

- nutné prodloužit termín

Termín: 30.10.2009 – Cimbálníková

 

2. Objednat opavu splachovadla na WC

Termín: 28.8.2009 – Punar

 

3. Zapůjčit ozvučení z OSH

 

Termín: 28.8.2009 – Kligl

 

4. Zajistit nátěr vrat

Termín: 28.8.2009 - Cimbálníková, David

5. Zajistit úklid zbrojnice

Termín: 27.8.2009 - ženy

 1. Zajistit zapůjčení altánů a vybavení občerstvení

  - velký friťák

  - velký altán

  - montážní lampy

  Termín: 28.8.2009 - Cimbálníková

 2. Zajistit výrobu a nákup výzdoby

 

- výroba řetězů z krep.papíru

- nákup balónků

Termín: 28.8..2009 - Cimbálníková

 

 

 

Zapsala: Šárka Cimbálníková

 

Dne: 31.7.2009

 

 

 

Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

*) nehodící se škrtněte

 

 

Kontrola úkolů:

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/