ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 26.8.2009

27.08.2009 07:56

 

ZÁPIS ZE VÝBORU SDH BĚLOVES

konané dne 26.8.2009

Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Hejzlar, Kadlečková, Květoň, Punar

Omluveni: Effenberková, Formanová (zaměstnání), Macek (dovolená)

Hosté: ing. Polák, Šimek, Kligl

 

 

1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

 

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

 

- nutné prodloužit termín

Termín: 30.10.2009 – Cimbálníková

 

2. Objednat opavu splachovadla na WC = splněno

- oprava byla provedena

 

3. Zapůjčit ozvučení z OSH = splněno

 

- bude přivezeno v pátek, 28.8.2009

 

4. Zajistit nátěr vrat = splněno

- nátěr vrat byl proveden

- objednáno ještě značení

5. Zajistit úklid zbrojnice = trvá

Termín: 27.8.2009 - ženy

 1. Zajistit zapůjčení altánů a vybavení občerstvení = splněno

  - velký friťák - přiveze Effenberková ve čtvrtek na úklid

  - velký altán - nutné zajet autem

  - montážní lampy - nutné zajet autem

 2. Zajistit výrobu a nákup výzdoby = splněno

 

- výrobeny řetězy z krep.papíru a nakoupeno 20 balónků

Program:

 

 1. Fotka z oslav 125. výročí založení
  • nedala se vyrobit
  • zatím provizorně zarámovat jen vytištěnou barevně na papíře

2. Pořadatelé

  • vyrobit vuzitky se znakem SDH Běloves a SHČMS a s číslem
  • celkem 20 ks
  • rozdat členům zapojeným do organizece oslav

 

3. Zbrojnice a okolí

 

  • až na malé detaily je vše připraveno
  • poděkovaní patří členům výjezdové jednotky
 1. Program - Motto: Děti dětem
  • nástup s hlášením
  • kouzelník, Miloš Malý
  • štafeta dvojic + soutěž návštěvníků
  • požární útok CTIF + soutěž návštěvníků
  • požární útok + soutěž návštěvníků
  • soutěž dospělých (útok) - 5 až 7 členná družstva
  • sranda soutěž - hadicová štěfeta
  • taneční zábava
 1. Diplomy

  - vyrobit 50 ks diplomů k 55. výročí pro účastníky soutěží

 2. Hasičská kantýna

  - soutěžící děti budou za své výkony dostávat hasičské peníze, za které si budou vybírat ceny

  v hasičské kantýně

  - její organizaci mají na starosti MH

 3. Historie oddílů MH
  • v současné době nejsou k dispzici téměř žádné podklady
  • nutno projít materiály po J.Bekovi a do budoucnosti sepsat hlavní mezníky
 1. Stravenky

  - pro učinkující a MH

 2. Výjezdy

 

- 20.8.2009 - Lipí = požár dřevěnné boudy u hřiště

- 21.8.2009 - Lipí = požár kotelny rodinného domu

- 23.8.2009 - Náchod = požár hrabanky pod Vyhlídkou

- 26.8.2009 - Běloves = hledání ztracené osoby v oblasti Montace (21.35)

Nové úkoly:

 

 

 

1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

 

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

 

- nutné prodloužit termín

Termín: 30.10.2009 – Cimbálníková

 

2. Vytisknout 20 ks vizitek pro pořadatele

Termín: 28.8.2009 – ing. Polák

 

3. Vyrobit stravenky pro učinkující

 

Termín: 28.8.2009 – Kadlečková

 

4. Vytisknout 50 ks diplomů pro soutěžící

Termín: 28.8.2009 - Kadlečková

5. Sepsat stručnou historii MH

Termín: 28.8.2009 - Klígl

 1. Zajistit účast členů na sobotních přípravách

 

- sraz v sobotu ráno v 7.30 hod.

Termín: 29.8.2009 - Cimbálníková, Punar

 

 

 

Zapsala: Šárka Cimbálníková

 

Dne: 26.8.2009

 

 

 

Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

*) nehodící se škrtněte

 

 

 

 

Kontrola úkolů:

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/