ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 24.10.2008

22.02.2009 23:02

Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Formanová, Hejzlar, Květoň, Macek, Punar, Šroll

Omluveni: Effenberková (zaměstnání), Kadlečková

 

Kontrola úkolů:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

        -          bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

        -          poté bude provedena řádná inventura

Termín: 12.12.2008 – Punar, Čmelík, Klígl

2. Vyúčtování Memoriálu Jirky Beka = splněno

        -          odeslat do 15.9.2008 Milanu klíglovi

        -    chybí pouze prezenční listina rozhodčích

3.   Výroční valná hromada = splněno

        -          zajistit restauraci Bonato a vyrobit pozvánky

        -    z důvodu svatby nutno přesunout VVH na 13.12.

3.   Konečné vyúčtování oslav = trvá

                  -    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

                   Termín: 15.11.2008 - Cimbálníková

4.   Zprávy a ostaní dokumenty na VVH = splněno

                  -    zodpovědní členové byli pověřeni zpracováním zpráv

                   -         zpráva starosty – Cimbálníková

                    -         zpráva o činnosti mužů – Punar

                    -         zpráva o činnosti žen – Effenberková

                    -         zpráva o činnosti MH – Kadlečková

                    -         zpráva o hospodaření – Formanová

-         zpráva KRR – Macek

-         návrh usnesení – Cimbálníková

-         plán rozpočtu 2009 – Cimbálníková

-         plán činnodti 2009 - Cimbálníková

          

Program:

  1. VVH

                  -    termín 13.12.2008 od 16:30 hod.

                  -    pozvánky rozdány, příp. rozeslány

                  -    restraurace hotelu BONATO objednána

2.   Výjezdy

-         14.9. = požár lesa Vyhlídka

-         16.9. = požár domu ul. Na Drážkách

-         26.9. = požár závodu Tepna Náchod – Plhovská ul.

     3.    Námětové cvičení

                  -    26.9.2008 Česká Čermná

                  -    dálková doprava vody + kyvadlová doprava vody

                  -    došlo k poruše naší PS12 – nutná oprava

      4.    Dokumenty a fotky z oslav

                  -    předáno kronikářce ke zpracování

      5.    Vyúčtování oslav

                  -    podrobné a konečné vyúčtování bude předáno pokladní do 15.11., aby bylo                   možné připravit pokladnu k revizi

      6.    Shromáždění starostů

                  -    7.11.2008 v 16:00 Velká Ledhuj

-         hlavní bod programu – zvýšení odvodů z členských příspěvků z 85,- na 100,- Kč ročně za člena

-         SDH Běloves bude hlasovat pro zvýšení

-         doprava zajištěna – v 15:15 zbrojnice SDH Náchod-město

       7.    MH

                  -     k dnešnímudni má oddíl 35 členů

-         slib na VVH nebude

-         možnost kulturního vystoupení

       8.    Vycházkové uniformy pro členy výjezdové jednotky

     -     nutné zajistit 5 vycházkových uniforem v hodnotě cca 4.000,- Kč/ks

     -     dle stavu pokladny k 13.12.2008 budou pořízeny z financí SDH Běloves

9. Příští schůze výboru

 

Nové úkoly:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

-          bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

-          poté bude provedena řádná inventura

                 Termín: 12.12.2008 – Punar, Čmelík, Klígl

       2.   Výroční valná hromada

-          roznést, příp. Poslat pozvánky všem členů

                  Termín: 30.11.2008 – členové výboru

      3.   Konečné vyúčtování oslav = trvá

                  -    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

                   Termín: 15.11.2008 - Cimbálníková

      4.   Zprávy a ostaní dokumenty na VVH

                  -    zodpovědní členové za zpracování zpráv byli určeni

-         kontrola zpráv na další schůzi výboru

                  Termín: 12.12.2008

      5.   Pan Kašpárek

-         zajistit odvoz pana Kašpárka z DD a zpět na VVH, pokud bude mít zájem se zúčastnit

                   Termín: 12.12.2008 – Macek

Zapsala: Šárka Cimbálníková

Dne: 24.10.2008

 

Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

 

*) nehodící se škrtněte

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/