ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 22.5.2009

06.08.2009 13:24

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES

 

konané dne 22.5.2009

 

Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Hejzlar, Kadlečková, Macek, Punar

Omluveni: Effenberková, Formanová (zaměstnání)

Hosté: Milam Klígl

Kontrola úkolů:

 

 

1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

Termín: 30.6.2009 – Cimbálníková

2. Zajištění pravidelných sponzorských darů = splněno

  • chléb a pečivo z PEKO Česká Skalice
  • stavebnice VISTA
  • poháry z Hrnčírny Hlinák
  • příspěvek z Kulturní a sportovní nadace Města Náchod
  • drobné předměty od různých firem Náchodska

3. Občerstvení na Memoriál Jirky Beka = splněno

     • zbytky párků a krkovice budou použity na Okresním kole Plamen
     • bonbóny a další cukrovinky použijeme na oslavách 55 let práce s mládeží

4. Zpracovat prodejní ceník = splněno

5. Zajistit občerstvení na Okresní kolo Plamen = částečně splněno

     • zpracovat prodejní ceník
     • dokoupit chléb a pečivo
     • nakoupit brambůrky a křupky

Termín: 23.5.2009 – Cimbálníková

Program:

  1. Žádost o nadační příspěvek Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda
   • po urgenci u pana Nývlta byla žádost přehodnocena a získali jsme na Memoriál Jirky Beka příspěvek ve výši 3.000,- Kč
   • do 31.5. je nutné podat závěrečnou zprávu, vč. fotografií a kopie dokladů k vyúčtování

  2. Kladné reakce na organizační zajištění Memoriálu Jirky Beka

   • zvláštní pochvala od vedoucích mládeže z SDH Hřibojedy – nejlépe zorganizovaná soutěž na okresech Náchod a Trutnov

  3. Vyúčtování krajské dotace na Memoriál Jirky Beka

   • odevzdat Milanu Klíglovi ke kontrole do 30.5., nejpozději do 30.6.
   • vyúčtování doplnit prezenčními listinami a kopiemi dokladů o nákupech
  1. Poděkování vedoucích mládeže Petru Hejzlarovi
  2. - za odvoz oddílu Mladých hasičů na soutěže soukromým vozidlem

  3. Občerstvení na Okresní kolo Plamen
  4. - vše je již téměř připraveno a odvezeno na Plhov

   - párky, maso a cukrovinky budou odvezeny v sobotu ráno

   - nutno dokoupit chléb, pečivo a chipsy

  5. Výjezdy

  - 15.4.2009 – Branka

  požár lesního porostu (hořící mýtina)

  - 26.4.2009 – Nemastova ul.

  Požár lesního porostu (tráva)

  - 28.4.2009 – Vyšehrad

  technická pomoc při odstraňování nebezpečných stavů – větve na drátech vysokého napětí (na

  základně)

  - 29.4.2009 – Polská ul.

  požár stodoly před Hypernovou (Šubrtovi)

   • 7.5.2009 – hlídkování při ohňostroji
  1. Oslavy 55 let práce s mládeží
   • zavolat Stanleymu a objednat hudbu na 19.00 hodin
   • výstavu zaměřit převážně na mládež
   • zajistit členky z družstva žen na úklid a pomoc při oslavách
  1. Pochvala sboru družstvu mužů za obhájení 1. místa v útoku dle cvičebního řádu na okrskové soutěži
  2. Projekt Mikroregion Glacensis
  3. - díky dotaci z projektu získal náš sbor jeden zásahový oděv a čtyři páry zásahové obuvi

  4. Mezinárodní cvičení dobrovolných hasičů
   • 21.5.2009 v Bělovsi u splavu
   • stavění norné stěny na Metuji
   • účast 6-ti členů výjezdové jednotky z SDH Běloves
  1. Výstava požární techniky v rámci projektu Mikroregion Glacensis

  - zapůjčili jsme náš RT

  Nové úkoly:

   

   

  1. Zajistit občerstvení na Okresní kolo Plamen = částečně splněno

      • zpracovat prodejní ceník
      • dokoupit chléb a pečivo
      • nakoupit brambůrky a křupky

  Termín: 23.5.2009 – Cimbálníková

  2. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

  - doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

  Termín: 30.6.2009 – Cimbálníková

  3. Vyúčtování krajské dotace na Memoriál Jirky Beka

  - zaslat kompletní vyútování ke kontrole Milanu Klíglovi

  Termín: 30.5.2009 - Cimbálníková

  1. Oslavy 55 let práce s mládeží

  - objednat hudbu na večerní zábavu (od 19.00 hod.) - Stanley

  - zajistit členky na úklid před oslavami a pomoc při oslavách

  Termín: 30.7.2009 - Cimbálníková

   

  Zapsala: Šárka Cimbálníková

  Dne: 22.5.2009

   

   

  Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

  *) nehodící se škrtněte

   

  Zpět

  Vyhledávání

  © 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/