ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 13.3.2009

06.08.2009 13:21

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES

 

konané dne 13.3.2009

 

Přítomni: Cimbálníková, Formanová, Hejzlar, Kadlečková, Květoň, Punar

Omluveni: Effenberková, David (zaměstnání)

Hosté: ing. Jiří Polák

Kontrola úkolů:

 

 

1. Materiál na soutěže ORM = trvá

  • bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září
  • poté bude provedena řádná inventura
  • J.Čmelík obdržel klíč
  • inventarizace proběhne příští týden (12. KT)

Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

2. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

- doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

3. Ceny na memoriál Jirky Beka = trvá

- průběžně shánět drobnosti od sponzorů

Termín: 24.4.2009 - členové výboru

 1. Připravit článek (pozvánku) do Náchodského zpravodaje = splněno
 2. - článek se bude týkat chystaného “Memoriálu Jirky Beka”

  - uzávěrka dubnového vydání je 15.3.2009

  - zaslal Jiří Polák za spolupráce D. Kadlečkové a J. Čmelíka

 3. Rozdělení úkolů pro přípravy “Memoriálu Jirky Beka” = splněno

- nákup potravin

- příprava ceníků

  • rozdělení zodpovědností za prodej jednotlivých druhů občerstvení
  • nutno posílit prezenci o 2 osoby

Termín: 17.4.2009 – Cimbálníková, Formanová

 1. Zajištění technické čety na “Memoriál Jirky Beka” = splněno
 2. - příprava trati

  Termín: 17.4.2009 – Punar

 3. Zajištění pravidelných sponzorských darů = trvá

- chléb a pečivo z PéCé

- stavebnice VISTA

- nutno zajistit podepsání sponzorské smlouvy

Termín: 20.3.2009 - Cimbálníková

Program:

  1. Žádost o nadační příspěvek Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda
   • příspěvky na oba projekty byly zamítnuty
   • doporučeno požádat příští rok znovu na dětský den (p. Linhart sdělil telefonicky)

  2. Cena sportovní a kulturní nadace Jirkovi Bekovi (in memoriam)

  - nebyla udělena

  - bude oceněn v rámci titulu “Pedagog roku”

  3. Propagace “Memoriálu Jirky Beka”

   • článek do Náchodského zpravodaje – odeslán v termínu uzávěrky
   • Echo, Náchodská TV – až těsně před akcí
   • nutno pozvat oficiální představitele města a sponzorů
  1. Sponzorské dary senátorů
  2. - nutné oslovit senátory místně příslušné (Mgr. Horníková – Dáša Kadlečková a p. Pakosta – Jirka

   Polák)

   - pozor !!! - nemají se vzájemně rádi – pozvat při různých příležitostech

  3. Spolupráce s Polskem
  4. - 5.3. - schůzka s hasiči z Levína Klodského

   - mají mládež z kategorie našich starších MH (12-15 let)

   - domluvena společná páteční schůzka v Levíně

   - Poláci byli pozváni na CTIF (25.4.2009)

   - na základě výsledků – buď požádáme nebo ne o grant EÚ

   - polská strana pořádá mezinárodní zimní tábor

   - pokusit se organizovat děti mladší 12-ti let u nás – nutno prověřit zda je to možné

  5. Výjezdy
  6. - 7.3.2009 ve 3,46 ráno – Weyrova ul.

   - požár v bývalém bazéně

  7. Memoriál Jirky Beka
  8. a) párky – objedná Veronika Punaová (cca 40kg)

   b) chleby a rohlíky – PéCé – zajistit sponzorskou smlouvu – Cimbálníková

   c) koláče – Veronika Punarová

   d) pivo – točené 10° - 30l sud

   e) pito – 20 ks

   f) želatinoví hadi – něco zůstalo ve zbrojnici, zbytek dokoupit

  9. Sponzorské dary
  10. a) VISTA – 18 x Magic Ball

   9 x Omalovánky

   9 x Pexeso

   b) Poháry: 2 sady – Hlinák

   2 ks – putovní poháry

   c) Diplomy – nutné zjistit zda mám v PC předlohu

   d) Plakáty – do obecních vývěsek + Korunka

   e) Termohrnky – pro každého rzhodčího – ze sponzorských příspěvků?

   f) Limonáda – točená – malinovka (2x30 l sud)

  11. VVH okrsku
  12. - opět debata o zvýšení příspěvků na 100,- Kč za člena na OSH

  13. Okresní kolo PLAMEN
  14. - 23.5. - nutné zajistit občerstvení

  15. Probíhá reorganizace v kumbále za kuchyní
  16. - v rámci vyklízení staré kůlny

   - skříně budou prodány do starožitnictví

  17. Okrsková soutěž
  18. - každý sbor zaplatí na začátku roku 100,- Kč do fondu okrsku

   - odpadá placení startovného při okrskové soutěži

  19. Víkendovka MH

  - 27.2. - 1.3. VIŽŇOV

  - Téma: dobytí Ruprechtického Špičáku

  - 19 dětí + 4 vedoucí

   

  Nové úkoly:

   

   

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

  - bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

  - poté bude provedena řádná inventura

  - J.Čmelík obdržel klíč

  - inventarizace proběhne příští týden (12. KT)

  Termín: 17.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

  2. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

  - doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

  Termín: 17.4.2009 – Cimbálníková

  3. Ceny na memoriál Jirky Beka = trvá

  - průběžně shánět drobnosti od sponzorů

  Termín: 24.4.2009 - členové výboru

  4. Zajištění pravidelných sponzorských darů = trvá

  - chléb a pečivo z PéCé

  - stavebnice VISTA

  - nutno zajistit podepsání sponzorské smlouvy

  Termín: 20.3.2009 – Cimbálníková

  5. Ostatní úkoly - “Memoriál Jirky Beka”

  - viz program

  Termín: 24.4.2009 – celý výbor

   

  Zapsala: Šárka Cimbálníková

  Dne: 13.3.2009

   

   

  Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

  *) nehodící se škrtněte

  Zpět

  Vyhledávání

  © 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/