ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDH BĚLOVES konané dne 12.12.2008

22.02.2009 23:11

 

 Přítomni: Cimbálníková, Čmelík, David, Formanová, Hejzlar, Macek, Punar, Šroll

Omluveni: Effenberková (zaměstnání), Kadlečková (nemoc)

Hosté: L.Bek

 

Kontrola úkolů:     

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

            -          bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

            -          poté bude provedena řádná inventura

                 Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

       2.   Výroční valná hromada = splněno

            -          pozvánky byly rozdány všem členům

                  Termín: 30.11.2008 – členové výboru

      3.   Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

                  -    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie

                   Termín: 3.4.2009 - Cimbálníková

      4.   Zprávy a ostaní dokumenty na VVH = splněno

                  -    všichni pověření členové výboru vypracovali určené zprávy

      Termín: 12.12.2008

      5.   Pan Kašpárek = splněno

            -         panu Kašpárkovi byla nabídnuta doprava na VVH

            -         bohužel pan Kašpárek má již zdravotní problémy a nemůže se zúčastnit

      Termín: 12.12.2008 – Macek

          

Program:

  1. Program VVH

                  -    minutou tichy uctít památku zesnulých členů

                  -    hosté – pan Vyšín, z okrsku ani z Města se omluvili

                  -    návrhová a mandátová komise

      2.   Výjezdy

                -         žádné

      3.    Cvičení

                  -    na polygonu HZS proběhlo cvičení s dýchacími přístroji, kterého se zúčastnil i                 oddíl MH

      4.    Dokumenty z VVH 2008 – zprávy o činnosti

                  -    předat běloveskému kronikáři, p. Samkovi

      5.    Inventura majetku SDH

                -         za přítomnosti KRR byla 12.12.2008 provedena inventura majetku DSH

                -         žádný majetek nebyl vyřazen

                -         v roce 2008 byl nakoupen hmotný majetek v celkové hodnotě 18.025,- Kč

      6.    Sponzorství – Trávníky Phillipp

                  -    Zdeňku Philippovi bylo umožněno uskladnění balíku s umělým trávníkem,

určeným pro fotbalové hřiště v okolí zbrojnice

                    -         za toto poskytne v roce 2009 opět sponzorský dar

      7.    Memoriál Jirky Beka

                    -     termín konání: 11.4.2009

                    -         vypracovány a odevzdány předběžné rozpočty pro dotaci z kraje

                    -         nutno postupně shánět ceny

       8.    Vycházkové uniformy pro členy výjezdové jednotky

                    -         nutné zajistit 5 vycházkových uniforem v hodnotě cca 4.000,- Kč/ks

                    -         dle stavu pokladny k 13.12.2008 budou pořízeny z financí SDH Běloves

                    -         možnost částečně hradit ze sponzorského daru od p. Phillippa

 

Nové úkoly:

  1. Materiál na soutěže ORM = trvá

        -    bude převezen až po táboře, pravděpodobně v září

        -           poté bude provedena řádná inventura

Termín: 3.4.2009 – Punar, Čmelík, Klígl

  1. Konečné vyúčtování oslav = částečně splněno

        -    doplnit základní vyúčtování o skladové zásoby a režie              

Termín: 3.4.2009 – Cimbálníková

3.   Zaplatit členské příspěvky na OSH

        -    100,- Kč za každého člena, tj. 4.600,- Kč za dospělé členy

Termín: 15.1.2009 – Formanová

4.   Odevzdat hlášení o činnosti za rok 2008

        -     vypracovat jej na schůzi výboru 9.1.2009

Termín: 15.1.2009 – Formanová

      5.    Zaplatit členské příspěvky za MH a odevzdat registraci

Termín: 15.1.2009 – Kadlečková

6.    Předat zprávy o činnosti za rok 2008

            -     kronikáři, ntonínu Samkovi k archivaci

Termín: 9.1.2009

 

Zapsala: Šárka Cimbálníková

Dne: 12.12.2008

 

Ověřil: Miloš Macek, Jan Šroll, Jaroslav Čmelík ml. *)

 

*) nehodící se škrtněte

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/