Oddíl MH Běloves se účastnil ZPV v Mezilesí - So 17.10.2009

18.10.2009 17:35
Oddíl MH Běloves se zúčastnil ZPV v Mezilesí - So 17.10.2009
 

Více fotografií naleznete na: jp1974.rajce.idnes.cz/Poharova_soutez_kolektivu_MH_-_ZPV_Mezilesi_u_Noveho_Mesta_nad_Metuji_17.10.2009/

 

Náchodský zpravodaj - listopad 2009: www.mestonachod.cz/na/z_servis/zpravodaj/archiv_09/z1109.pdf

Noviny ECHO: www.novinyecho.cz/echo/echo_29_2009_CZ.pdf

ČT 24 - Digináves: www.ct24.cz/diginaves/71357-hasicske-zavody-v-mezilesi/

 

V sobotu, dne 17. 10. 2009, se v Mezilesí u Nového Města nad Metují uskutečnil 12. ročník soutěže kolektivů Mladých hasičů - ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI (ZPV), dnes také často označovaný jako Závod hasičské všestrannosti (ZHV).

Město Náchod tradičně v této pohárové soutěži reprezentoval běloveský oddíl MH, který do soutěže vyslal hned dvě družstva mladších a dvě družstva starších žáků. V kategorii mladších se hlídka Běloves A umístila na 1. místě, hlídka Běloves B na 13. místě. V kategorii starších se hlídky z Bělovse umístily na 5. a 16. místě. Poprvé po deseti letech měli bělovesští zastoupení i v dorostenecké kategorii, kde za jednotlivce bojoval Jan Šimek a odvezl si také 1. místo. K úspěchu jim možná dopomohl i nový maskot - plyšový pejsek, který děti získaly jako dárek v rámci srpnových oslav a kterého si na soutěže budou vozit s sebou.

Málokdo si ale dokáže představit, v čem děti soutěžily a co tedy musely úspěšně zvládnout. Standardně soutěž probíhá v terénu a každá kategorie má svoji trať. Pro mladší je úsek dlouhý cca 2 km, pro starší cca 3 km. Letos však kvůli počasí byla trať pro všechny stejně dlouhá. Soutěžily 5-ti členné hlídky složené z mladších nebo starších žáků či z dorostu. Dorost mohl soutěžit i jednotlivě (dívky či chlapci). Na trati, označené barevnými fáborky, bylo rozmístěno 6 stanovišť. Na prvním z nich každý člen hlídky střílel ze vzduchovky (na 3 špalíčky ze vzdálenosti 10 m). Další stanoviště ověřovalo znalosti základů topografie. Každý si vylosoval a určil 1 topografickou značku. Druhá část disciplíny spočívala ve zorientování mapy pomocí busoly. V rámci dalšího úkolu této disciplíny, kterou plnila pouze kategorie starších, si hlídka vylosovala 1 ze 3. v terénu vyznačených bodů a pomocí buzoly určila jeho azimut. Na třetím stanovišti si každý člen hlídky vylosoval a potom uvázal jeden z uzlů (tesařský, zkracovačka, lodní, plochá spojka a úvaz na proudnici). Čtvrté stanoviště se týkalo tématu požární ochrany. Každý si vylosoval 1 grafickou značku technických prostředků a přiřadil ji k odpovídajícímu prostředku (např. značka rozdělovač = techn. prostředek rozdělovač). Dále si každý vylosoval 1 obrázek a k němu určil 1 vhodný a 1 nevhodný hasební prostředek. Překonání překážky po vodorovném laně bylo úkolem pro každou hlídku na pátém stanovišti. Kategorie mladších musela ručkováním nebo jiným způsobem zdolat vzdálenost 3m, kategorie starších pak vzdálenost o metr delší. Poslední stanoviště (č.6) ověřovalo zvládnutí základů první pomoci. Hlídka se rozdělila na 2 a 3 členy s tím, že ve dvojici jeden (raněný) simuloval poraněnou ruku a druhý mu ji ošetřil a pomocí "živé berly" jej odvedl na určené místo. Ve zbývající trojici měl jeden poraněné koleno, druhý jej ošetřil a pomocí "stoličky z rukou" byl raněný dopraven na určené místo. Dorostenecká kategorie měla disciplíny trochu jiné. Na každém stanovišti za nesplněný nebo špatně splněný úkol hlídka obdržela tzv. trestné minuty, které se připočítávaly k čistému běžeckému času.

Trať závodu v Mezilesí byla tento rok pro všechny kategorie velmi náročná na fyzickou připravenost. Vyhrál tak každý, kdo se zúčastnil. Protože díky mokrému sněhu a doslova zimnímu počasí se některé úseky plánované tratě mohly stát nebezpečnými, pořadatelé ji letos upravili tak, aby soutěžící nemohli být ohroženi. Nenašla se ale hlídka, jejíž člen by nespadl do bláta. Náš Honza Šimek se v blátě vyválel dokonce hned pětkrát. “Za tu legraci a úspěch to ale stálo,” prozradil mi. Děti z nejmladšího běloveského družstva (až na dvě) si v Mezilesí dokonce zasoutěžily poprvé. Pro dvě běloveské děti to byl úplně první závod v jejich hasičské kariéře. Poděkování tedy patří i pořadatelům, kteří za velmi krátkou dobu operativně trať uzpůsobili a pro soutěžící připravili adekvátní zázemí, včetně občerstvení. Zvláštní pochvala patří také rozhodčím, kteří na stanovištích trávili v této zimě celé dopoledne.

Proběhlá soutěž byla ukázkou nejen dobré fyzické zdatnosti soutěžících dětí, ale také jejich teoretických znalostí, které jsou v běžném životě, tedy pro jejich přežití a zvládnutí krizových situací, velmi důležité. “Hasičství kdo zamiluje, dobré srdce projevuje.”

Jiří Polák

Výsledkovou listinu neleznete namladihasici.xf.cz/soubory/3401_POSLEDNI_Mezilesi.xls

****************************************************************************************************

!!! Gratuluji všem našim hlídkám k úspěchu v náročné soutěži  !!!

Velmi si Vážíme toho že jste to přes veškerou nepřízeň počasí nevzdali a v Mezilesí dobře zabojovali. Zároveň oceňujeme, že jste dokázali přesvědčit rodiče, aby Vás pustily a dali nám důvěru.

Bezvadně si rozjely sezónu mladší 1. místem hlídky A ve složení Káťa, Kája, David,Pavel a Miky.

Hlídka B, ve složení: Laura, Anička, Štěpánka, Kuba a Dan, se umístila na pěkném

13. místě.

Roman bezvadně zabojoval jako výpomoc hlídky Mezilesí a pomohl jim k 6. místu.

Týně a Pavlovi děkujeme za výpomoc starším, kteří obsadily místo 5. a 16. místo.

 Není to nejhorší , ale pro loňské krajské družstvo je co zlepšovat.

A nesmíme zapomenout na první naší reprezentaci v kategorii dorostenců kde Šíma zazářil 1. místem. ( že by se nám formovali kvalitní dorostenci.........???)

                                                                                             Jarda Čmelík, vedoucí oddílu

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/