125 let založení SDH Běloves 30. 8. 2008

01.09.2008 15:44

125 let založení SDH Běloves (30.8.2008)

 

Více fotografií najdete zde: zde

Náchod - Sbor dobrovolných hasičů Běloves, děti z oddílu Mladých hasičů Běloves, pozvaní hosté a další jejich příznivci společně oslavili 125. výročí založení tohoto dobrovolného hasičského sboru. Každý, kdo v sobotu dne 30. srpna přišel k běloveské hasičské zbrojnici, určitě nelitoval. Kterak běloveské oslavy proběhly?

Slavnostní ceremoniál zahájil velitel běloveských dobrovolných hasičů, pan Pavel Punar, který po 14. hodině odpolední zavelel k nástupu jednotky. Po úvodním slovu starostky běloveských dobrovolných hasičů - paní Šárky Cimbálníkové, promluvil člen výkonného výboru SH ČMS Jan Černík, který sboru následně předal čestný prapor ČMS s nápisem „Bližnímu ku pomoci - vlasti ku prospěchu“. Dále promluvil pan Ing. Jaroslav Rohulán - místostarosta města Náchoda, který sboru poděkoval za jeho záslužnou práci pro obyvatelstvo a popřál mu hodně úspěchů do dalších let. Paní Cimbálníková zástupci města Náchoda za pronesená slova poděkovala a zvláště za finanční pomoc, kterou město Náchod ze svého rozpočtu sboru každoročně na jeho činnost poskytuje. Pozvání také přijal náměstek starosty OSH ČMS p. Petr Duchatsch a někteří členové okolních hasičských sborů, kteří předvedli a zapůjčili hasičskou techniku.

V prostoru hasičské zbrojnice byla pro návštěvníky ke zhlédnutí pečlivě připravena výstava historických materiálů, sestávající se z nejrůznějších písemných dokladů, knih, kronik, dopisů, diplomů, dopisů, hasičských pomůcek a získaných pohárů či medailí, které zapůjčili členové sboru, a které mapují činnost sboru a mladých hasičů za celé období své existence. Nechyběl ani pěkně zpracovaný videozáznam. Odborný a poutavý výklad k předloženým materiálům ochotně takřka po celý den zajišťoval běloveský kronikář pan Antonín Samek, za což mu patří přinejmenším poděkování. Vedle zbrojnice a na louce za ní byla vystavena historická, ale také nejnovější hasičská technika. U každého kusu byla umístěna informační tabulka. A jedeme dál! Jelikož počasí bylo velmi pěkné, přilákalo před zbrojnici mnoho návštěvníků. Venku se mohli posadit ke stolům s lavicemi, kde jim k občerstvení vyhrávala reprodukovaná hudba. Mlsné jazýčky si nenechaly ujít sladce voňavé a šlehačkou ozdobené wafle se zavařeninou. Sám jsem ochutnal, byly zpropadeně dobré! Pro děti tu byly připraveny ale i další laskominy. Ostatní si mohli dopřát klobásu, párek či utopence. Někoho přilákaly toliko smažené hranolky, jiný okusil pečenou kýtu na rožni, o kterou byl takový zájem, že se v návštěvní špičce (cca 350 lidí) nepodařilo plně uspokojit poptávku po této delikatese !!! Mnozí neodolali a svoji žízeň počali mohutně hasiti oblíbeným náchodským pivem Primátor, který ten den hrál mezi nápoji prim (vytočilo se ho devět sudů!). Děti zase ocenily točenou malinovou primátorskou limču.

Pozvaní členové SDH Bohdašín návštěvníkům předvedli ukázku zásahu ruční koněspřežnou dvoukolovou stříkačkou firmy Smekal, která byla současně nejstarším (z r.1886 a přitom plně funkčním) exponátem slavnostního odpoledne. Mezi námi, byla to pěkná makačka! Členové SDH Bystré zase ochotně přítomným divákům předvedli, jak se dříve hasívávalo zmotorizovanou ruční stříkačkou. Malé děti mohly před zbrojnicí ukázat svoji šikovnost a vyhrát nějakou tu laskominu. Na louce vedle zbrojnice dále proběhla i ukázka činnosti integrovaného záchranného systému, kterou organizačně zajistili členové SDH Nové Město nad Metují a sanitní vůz RZS Náchod. Návštěvníci na vlastní oči mohli vidět vyprošťování zraněné osoby z vraku automobilu. Posléze začal rozřezaný vrak hořet a hasiči předvedli další svůj zásah. Po provedené ukázce nakonec hasiči z Nového Města nad Metují vystartovali k opravdovému zásahu do terénu – k autonehodě poblíž Nového Města nad Metují. Zvuk sirén již tedy nebyl demonstrovanou ukázkou, nýbrž tvrdou realitou. Současná doba si hasiče žádá i u jiných příležitostí a mnohdy musí hasiči hasit i to, co je zrovna nepálí…

Odpoledne proběhla také ukázka činnosti odtahové služby a práce s vysokozdvižnou plošinou HZS Velké Poříčí. Nutno podotknouti, že stateční slaňující se hasiči sklidili obdiv a potlesk nejednoho diváka. Plošina se líbila i dětem - pohlížely na ni jako na pouťovou atrakci. Pokynout rodičům z plošiny se totiž dětem již jen tak nepodaří.

Další ukázka, kterou předvedli členové SDH Náchod, dokládá, že hasit se dá nejen vodou, ale i pěnou. Pěna, která pokryla poměrně velkou plochu louky, se na chvíli proměnila v další oblíbenou atrakci pro děti, ze které tak měly nevýslovnou radost. To dalo slavnostnímu odpoledni další zajímavý rozměr. Pěna je hold ale také tvořena vodou… Za zbrojnicí měli možnost (sušící se) návštěvníci shlédnout a obdivovat letecké modely náchodských modelářů, kteří nechali své modely i trochu proletět. Nejedny zraky proto spočinuly a téměř zůstaly na oněch modelech.

V průběhu odpoledne u diváků zjevně zabodovali Mladí hasiči z Bělovse a z Nízké Srbské, kteří přijali pozvání i s úkolem ukázat své umění. S velkým nasazením předvedli ukázky z dětských soutěžních disciplín, a sice Požární útok CTIF a Požární útok Plamen. Diváci tak mohli shlédnout nasimulovanou soutěž mezi dvěma kolektivy a zjistit tak, že existují různé možnosti přípravy materiálu a provedení disciplín. Bylo vysvětleno a ukázáno, jakým způsobem rozhodčí tyto disciplíny hodnotí a co všechno musí mladí hasiči (i rozhodčí) umět. Mladí hasiči z Nízké Srbské navíc ukázali, že i družstvo, částečně složené z opravdu malých dětí, je schopné velmi dobrých výkonů. Dětem z Nízké Srbské a jejich vedoucímu, p. Petru Macurovi, proto patří velký dík! Obě družstva za svoji ukázkovou činnost byla odměněna velkým koláčem a malými drobnostmi, které jim předala sama starostka běloveského sboru. Veškeré ukázky byly doprovázeny mluveným slovem člena sboru běloveských hasičů - Milana Kligla. Zkrátka a dobře, diváci se dozvěděli nespočet zajímavých informací, kupř. co že je to džberovka nebo suchovod. Jedno ucho nestačilo… Před zraky diváků tu dokonce proběhlo i splnění jedné sázky. Jen návštěvníci akce tak vědí, proč oba vedoucí oddílu MH Běloves (Jarda Čmelík a Dáša Kadlečková) skočili do nádrže se studenou vodou.

Běloveští pro zpestření odpoledne vyhlásili pro návštěvníky zajímavou netradiční soutěž. Máte vůbec zdání, co taková běloveská soutěž obnášela? Překonat dvě vodorovné překážky, projet trakařem kolem několika tyčí (slalom) tam i zpět, prolézt (proběhnout, proplazit se) tunelem, asi pětkrát oběhnout kolík, stříkat vodou ze džberovky na terč a vypít pivo (či limonádu), a to všechno na čas a v hasičské ústroji.

Záludnou a současně atraktivní soutěž si nenechali ujít ani někteří členové SDH Jizbice, za SDH Babí to byl kupř. p. Ing. Lubor Zoufal. Za bělovesáky nastoupily a zápolily manželské páry, kupř. Kliglovi, Malíkovi nebo Hejzlarovi. Byl to pěkný fičák! Takto se srdnatí soutěžící a notně rozveselení přihlížející bavili až do setmění. Post moderátora bravůrně zaujal se svým vtipným a pohotovým slovem instruktor MH Běloves Jakub Šimek. Sportovní klání vystřídala taneční zábava s živou hudbou – klávesy a kytara STANLEYHO, jenž tanečníkům zahrál dokonce tango a čaču – prostě vše, co si kdo usmyslel. Statečně přiznávám, že bujaré oslavy byly ukončeny poslední písničkou Stanleyho, až v ranních hodinách neděle druhého dne.

Všem účinkujícím i organizátorům patří poděkování za bezva spolupráci. Myslím, že účastníci oslav, ať se přišli podívat jen na skok - ze zvědavosti, povykládat si nebo zůstali pasivně či aktivně až do samého konce, mají na každý pád jistě na co vzpomínat. Další podobná akce se v Bělovsi totiž uskuteční až v roce 2013, kdy SDH Běloves oslaví pěkných 130 let své existence. Kdyby se oslav zúčastnil J. K. Hraše, pravděpodobně by použil svá slova „Rozlícenému živlu zmar, statnému sboru zdar.“

(Jiří Polák, Náchod)

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/