Běloveští hasiči a oddíl Mladých hasičů Běloves hodnotili letošní rok / Jirka

05.01.2009 15:26

 

„Sláva je něco, co se musí vyhrát - čest je něco, co se nesmí ztratit“ (A. Schopenhauer)

 

Starostka běloveského hasičského sboru - Šárka Cimbálníková, velitel dobrovolných hasičů Běloves – Pavel Punar a vedoucí oddílu Mladých hasičů Běloves – Jakub Šimek, dne 13. 12. na 126. výroční schůzi zhodnotili výsledky své činnosti, letošní úspěchy i neúspěchy. Své zprávy  přednesli i další členové a funkcionáři sboru, svým názorem do diskuse přispěl i člen osadního výboru Běloves – Pravomil Vyšín.

 

Běloveská hasičská jednotka letos neohroženě zasahovala u 9 událostí, ve všech případech se jednalo o požáry. Dne 27. 6. vzplanula za hotelem Bonato suchá tráva, ostatní výjezdy byly vedeny již mimo Běloves. Dne 28. 2. v Malém Poříčí, dne 8. 6. v Náchodě v Ruské ulici, dne  22. 6. v lese u Vyhlídky, dne 14. 8. v lese na Kramolně, 14. 9. opět v lese u Vyhlídky, dne 16. 9. Na Drážkách a 26. 9. v areálu Tepna. Pouze dne 3. 7.  běloveští hasiči vyjeli k planému poplachu - k údajnému požáru v Kladské ulici. Již tradičně členové SDH preventivně působí při květnovém ohňostroji, jeden z členů dále zajišťuje asistenční hlídky při kulturních akcích. Někteří členové převzali v podobě plaket ocenění za svoji věrnost sboru. Hasiči si rovněž minutou ticha připomněli i památku bývalých velitelů této jednotky - Jirky Beka a Ladislava Meisnera, kteří ji letos navždy opustili.

 

Děti z oddílu mladých hasičů město Náchod reprezentovalo hned v několika soutěžích. V dubnové soutěži „Memoriál Jirky Beka“ v Bělovsi (dříve „Běloveský pohár“) děti v disciplinách CTIF obsadily 1. místo a získaly tak putovní pohár ve dvou  kategoriích: starší i mladší žáci. Počátkem května se dětem v kategorii mladších žáků podařilo získat další pohár, a to v soutěži „O pohár starosty SDH Nízká Srbská“. Následovalo okresní kolo hry Plamen, ze které si děti v kategorii mladších žáků odnesly koncem května rovněž ocenění za 1. místo. Starší žáci si pak  2. místem v této soutěži zajistili svůj postup do krajského kola, které se odehrálo v Poličce v polovině června. Zde starší žáci obsadili pěkné 6. místo. Děti svoji činnost v oddílu předvedly formou ukázek i na letošních srpnových oslavách 125. výročí založení sboru. Vedoucí oddílu kladou velký důraz na dodržování morálních zásad, kterými v dětech pěstují smysl pro FAIR PLAY a formují tak jejich charakter.

 

Ze zpráv vyplynulo, že letošní rok byl velmi úspěšný, nicméně finance na činnost sboru a práci s dětmi chybějí. Stávající hasící technika a výstroj jsou zastaralé. Finanční roční příspěvky dětí a členů sboru nemohou v žádném případě nahradit finanční pomoc od města nebo od sponzorů, přestože práce v hasičském oddílu je pro děti stejně zajímavá a prospěšná jako ve fotbalových, házenkářských, tenisových či volejbalových oddílech. Je tu ale jeden podstatný rozdíl - výsledek práce dětí v hasičském oddílu nelze měřit počtem gólů, branek, košů nebo postupem do národní ligy …

                                                                                                           Jirka Polák, Náchod

Článek z Náchodský novin

 

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/