Zpráva o činnosti mládeže za rok 2008

06.01.2009 00:33

 

Letošní rok byl z našeho pohledu velmi úspěšný. Nemyslím tím jen naši soutěžní činnost, ale i to, že jsme uspořádali více akcí „nehasičských“(i když v některých byla trocha hasičiny schovaná), takže jsme všichni bohatší o spoustu zážitků.

A protože si myslím, že se máme čím chlubit, tak tato zpráva opět nebude krátká.

V lednu a únoru jsme žádnou jinou akci než pravidelné schůzky neabsolvovali, zato v březnu už to vypadalo jinak. Kromě toho, že jsme rozdělili mladší a starší děti a s mladšími se scházeli ve středu a se staršími v pátek každý týden, věnovali jsme jednu schůzku vodě a strávili jsme ji v náchodském bazénu. Potom jsme byli na víkend v Broumově, kde jsme se více seznámili s městem, část víkendu strávili v tělocvičně a část na umělé lezecké stěně. Děti si téměř sami vařili a byli jsme ubytovaní v tamějším Domě dětí.

V dubnu jsme tradičně uspořádali Železnou neděli a za podpory firmy Stef jsme nasbírali 5700 kg železa. Samozřejmě, že to bylo také díky podpoře běloveských občanů, kteří nám tolik železa věnovali a kterým děkujeme. Potom už začala naše soutěžní část celoroční činnosti, a sice naší domácí soutěží v disciplinách CTIF, kde se nám povedl nečekaný kousek. To, že by mladší mohli znovu vyhrát, v to jsme tajně doufali. Ale to, že se to povede i starším, nás ani nenapadlo. Takže mladším díky tomu zůstává putovní pohár za kategorii mladších a starší si putovní pohár za vítězství ve své kategorii na rok propůjčili. Dokonalý začátek. Ale hned na příští soutěži v Šonově jsme se vrátili nohama na zem, protože v Závodě hasičské všestrannosti jsme bodovali 8. místem v mladších a 13. a 22. místem ve starších, v každé kategorii z 32 zúčastněných hlídek.

V květnu jsme těch soutěží měli trochu více. Hned první soutěž v technických disciplinách v Nízké Srbské se opět povedla mladším, kteří odjeli s dalším pohárem za 1.místo. Starší si vyrovnaným výkonem ve všech disciplínách nakonec vybojovali velmi pěkné 7.místo.

Následovala soutěž O Bohdašínský pohár, která se konala za 14 dní potom. Tam nás trošku provázela i smůla, ale konečná 7.místa v obou kategoriích nám potvrdila postup do okresního kola hry Plamen, které se konalo o týden později.

Na Plhovském hřišti, kde se okresní kolo konalo naše obě družstva předvedla opět vyrovnané výkony. Mladší si prvními místy v disciplinách Štafeta 4x60m, Požární útok CTIF a Štafeta dvojic a potom druhými místy v disciplinách Požární útok a Štafeta CTIF celkem s přehledem zajistili celkové 1.místo, což je opravdu velký úspěch. Ale naši starší také nezaháleli a krásným 1.místem v Požárním útoku CTIF, dvěma třetími místy ze štafet, jedním 4. a jedním 5. místem si po zásluze vybojovali celkové 2. místo. Také obrovský úspěch. O to víc, že si tím navíc vybojovali postup do krajského kola a to už tady 10 let nebylo.

Tím tedy neskončila naše soutěžní činnost jako vždy v květnu, ale poprvé se protáhla až do června. Začali jsme pro mladší dělat schůzky trochu jinak. Jim soutěž dál nepokračovala, takže se jednu schůzku jeli podívat na útvar do polygonu. Potom jsme s nimi udělali malou předváděcí akci pro běloveskou školu a při té příležitosti jsme připravili v naší klubovně výstavku našich trofejí.

Pro starší jsme plánovali spíše tréninky. Jeden z nich jsme absolvovali na Plhovském hřišti s trenérem atletiky, panem Alešem Žďárským, který nám předal spoustu cenných rad pro štafetové běhy, které nám hodně pomohly. Koupili jsme s radostí nové savice, abychom je pak s velkým rozčarováním reklamovali a na poslední chvíli jsme si půjčovali savice od kolegů z Nízké Srbské. Pořádné tréninky nakonec byly jen tři, džberovky  a stroj jsme si půjčili z OSH, pořád jsme něco měřili, proměřovali, propozice procházeli tam a zpátky, jen abychom na něco nezapomněli. A v pátek 13.6. jsme odjeli do Poličky, kde v sobotu a v neděli probíhalo krajské kolo. Kdo takovou podobnou akci někdy zažil, asi mi dá za pravdu, že to je náročné i po psychické stránce, nejen pro vedoucí ale i pro děti. Na takové akci se ukáže, co umíme dobře, co nám ještě není vlastní a jak velkou roli hraje tréma. Rozepisovat se o každé disciplině zvlášť  nebudu, takže ve stručnosti:

Absolvovali jsme celkem 6 disciplin. Na všech jsme nechali duši, některé se nám moc nepovedli – to ta tréma, některé se nám povedli, ale ve všech jsme se značně zlepšili. Tedy kromě Štafety dvojic – tu jsme zazdili úplně. Ale takový klasický požární útok za 32s i s kolizí na rozdělovači, nebo Požární útok CTIF za 72s, to byly naše zatím nejlepší výkony. Ve finále opět vyrovnané výsledky a motivace v podobě sázek vedli k tomu, že malý pohár za 6.místo z krajského kola zdobí naši polici pohárů v klubovně.

Jednu z posledních schůzek v červnu jsme věnovali podrobnému průzkumu temných chodeb Josefovské pevnosti.

O prázdninách se část dětí zúčastnila tábora na Devítce a znovu jsme se začali scházet 14 dní před oslavami 125 let našeho sboru. Na oslavách jsme s našimi malými kolegy z Nízké Srbské simulovali soutěž, aby si účastníci oslav udělali představu o tom, jak to na dětských kláních vypadá. V průběhu září a října se nám rozrostl kolektiv o 15 nových členů. V říjnu jsme tedy prověřili zdatnost všech dětí a udělali jsme si celodenní výlet na Dobrošov a jeho okolí, hledali jsme bájnou Dračí díru, opékali párky, hráli hry a zkoušeli se kamarádit s lanovou překážkou. Další jednu schůzku jsme celou věnovali lanovým aktivitám a  ještě jsme se stihli zúčastnit Závodu hasičské všestrannosti v Mezilesí, odkud si naši starší přivezli 3.místo a mladší se tentokrát neúčastnili. Ne snad proto, že bychom je vyřadili ze hry, ale protože všichni naši mladší služebně starší vyrostli do vyšší kategorie a nováčky jsme nechtěli vystrašit hned po prvních schůzkách.V listopadu jsme jednu schůzku strávili na bouldrovací stěně ve škole TGM v Náchodě . V prosinci jednu schůzku děti byly opět v oblíbeném polygonu na útvaru a na Mikuláše se někteří zúčastnili Mikulášského plavání v náchodském bazénu, kde si mohli vyzkoušet i potápěčskou výstroj.

No a to už je všechno. Podtrženo sečteno, 9 akcí mimo pravidelné schůzky, 7 soutěží, 3 prodloužené schůzky mimo Náchod. Celkem 35 dětí, z toho 2 děti ve věku do 6ti let, 16 dětí ve věku 6 - 11 let v kategorii mladších, 17 dětí ve věku 11 – 15 let v kategorii starších. Schůzky od letošního září opět pravidelně každý pátek od 16h do 18h. A jako vedoucí jsme už zapojili i Šárku Čmelíkovou.

Na závěr bychom rádi poděkovali našemu sboru za velkou podporu,protože bez ní bychom nemohli fungovat. Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a v neposlední řadě i všem rodičům, kteří nám na každé soutěži jako jediní ze všech diváků hodně a hlasitě fandí.

                                                                                                          Dagmar Kadlečková

                                                                                                          Vedoucí mládeže

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/