127. valná hromada - výroční schůze SDH Běloves -So 28.11.2009

29.11.2009 15:19

V sobotu dne 28. 11. 2009 se v hotelu Bonato uskutečnila 127. výroční valná hromada SDH Běloves, při které proběhla volba členů výboru SDH a funkcí v SDH. Voleb se zúčastnilo 61% oprávněných voličů. Starostkou sboru byla mj. opětovně zvolena Šárka Cimbálníková a velitelem zásahové jednotky požární ochrany (ZJPO) Pavel Punar. Postupně byly také přečteny všechny výroční zprávy.

JPO letos zasahovala celkem u dvanácti událostí: 9x u požáru (7.3. v ul. Hrašeho – požár byt, 15.4. ve St. Městě - požár klestí, 26.4. v ul. Nemastova Náchod – požár dřeva a přilehlého porostu na hřišti, 29.4. v ul. Polská – požár stodoly, 17.7. v Dolní Radechové - požár rodinného domu, 20.8. na  Lipí – požár kolny, 21.8. na Lipí – požár kotelny rodinného domu, 23.8. Pod Vyhlídkou -požár lesa, 25. 11. v l. Palackého Náchod – požár oleje v trafostanici), 2x jako technická pomoc (23.7. odstraňování následků vichřice Na horním konci a Pod zámkem spadlé stromy), 1x při hledání pohřešované osoby (26.8. U lomu). Jednotka dále 3x působila jako záloha na základně, 2x zajišťovala požární asistenci na fotbalových utkáních a již tradičně preventivně působí při květnovém ohňostroji. Jeden z členů zajišťuje asistenční hlídky při kulturních akcích. Další významnou akcí bylo zajištění humanitární sbírky pro obec Šenov u Nového Jičína - postiženou katastrofálními povodněmi, kterou zorganizoval MěÚ Náchod ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Výroční schůze se zúčastnili pozvaní hosté: bratr Jiří Orsák – starosta krajského sdružení hasičů, Ing. Oldřich Čtvrtečka – starosta Náchoda, bratr Ing. Jiří Urban – místostarosta okrsku a za osadní výbor – běloveský kronikář pan Antonín Samek. Všichni zdůraznili záslužnost práce dobrovolných hasičů, kteří pokaždé bez nároku na honorář pomohou. Také byla vyzdvižena činnost Mladých hasičů. Nově příchozí MH budou ve druhé polovině prosince skládat slavnostní slib.

 

Z návrhu rozpočtu SDH na rok 2010 vyplynulo, že běloveští se budou potýkat s deficitem ve výši 12.400,-Kč. Rozpočet odráží přepokládané příjmy a výdaje, proto se toto číslo může na během roku ještě změnit. Příští rok bude pro běloveský sbor kritickým. SDH přesto zaznamenal nárůst členské základy o 4 členy, což dokládá existenci občanské společnosti v Bělovsi. Některým členům byla také předána ocenění a dárkové balíčky.

Na čestném praporu SDH Běloves stojí psáno: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu." Nápis bude jako motto od roku 2010 součástí prezentace sboru a oddílu MH.

Více fotografií naleznete: zde

Zpět

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena./ webmaster Richard Švanda/